Οδηγίες Επιλογής Μετασχηματιστή

                              

               ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ mA                                      ΕΠΙΛΟΓΗ Volts