Οδηγίες Συναρμολόγησης LED Displays

Φωτογραφίες από συναρμολόγηση LED Displays

 

 

Σχεδιαγράμματα συνδέσεων LED Displays:

 

 

 

Στιγμιότυπα συναρμολόγησης LED Display: