Διαγράμματα συνδέσεων Ρ10

Κάντε κλικ για τη λήψη φωτογραφιών και οδηγιών για τη συναρμολόγηση LED Display: