Συνδέσεις και Κυκλώματα με Εμφανή LED

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΩΝ 6ΑΔΩΝ ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ

   

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 6ΑΔΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ