Πως κατασκευάζεται

                          

 3D VIDEO ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ  

             F/ART    RESINBLOCK 2000