Στοιχεία Επικοινωνίας :

 Μαχαιρίδης Ευθύμιος & Σια ΟΕ - Κατσιμίδη 19 Παπάφειο - 546 39 Θεσσαλονίκη

 τηλ.1: 2310 914706 

 τηλ.2 (&FAX): 2310 914796

 e-mail: info@maxairidis.gr  

 

 

              

 

                

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Put your contact information here. You can edit this in the admin site.