852-Στρατζόπενσα για Σόκορο Αλουμινίου

Χρησιμοποιείται για το σταντζάρισμα του σόκορου αλουμινίου,με πάχος 0,63mm. Ανάλογα με τη πίεση του χεριού μας πετυχαίνουμε από ελαφρές μέχρι ορθή γωνία. Διαθέτει οδηγό - γωνιάστρα με ρυθμιστή ύψους για τη χρήση του σε διάφορα σόκορα. Επιτρέπεται η χρήση του για σόκορο άλλων μετάλλων, αλλά δεν πρέπει η σκληρότητά τους να ξεπερνά αυτή του αλουμινίου 0,63mm. Κατόπιν Παραγγελίας.
Manufacturer: DENCOP LIGHTING czech
SKU: 4-01-001
267.00€ excl tax